HRENDEIT

 

NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA/ICE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŠIBENIKA


  11.03.2022, 13:30h

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) te uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama (NN 13/22), kako slijedi:

1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

2. najmanje šest godina radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili najmanje dvije godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,

3. znanje jednoga stranog jezika,

4. znanje rada na osobnom računalu.

Kandidat mora ispunjavati uvjet položenog stručnog ispita za rad u turističkoj zajednici (u daljnjem tekstu: stručni ispit) sukladno odredbi članka 23. stavak 1. Zakona.

Kandidat za direktora/direktoricu koji ispunjava sve formalne uvjete natječaja, a nema položen stručni ispit dužan ga je položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad, sukladno članku 23. stavku 6. Zakona.

Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica i u skladu s metodologijom i obveznim uputama za izradu godišnjeg programa rada  - link https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AAA_2020_MINTIS/dokumenti/201112_metodologija_TZ.pdf

 Direktor/ica imenuje se na mandatno razdoblje od četiri godine.


docx   |   Natječaj za direktora TZ grada Šibenika (409.96 KB)


Visit Šibenik
Mobile App

 

Visit Sibenik is a mobile application that allows you to easily find currently available private accommodation in Šibenik and its surroundings. The application includes places: Šibenik, Danilo, Donje Polje, Dubrava, Jadrija, Jadrtovac, Lozovac, Raslina, Zablaće, Zaton, Žaborić as well as some islands of the Šibenik archipelago...

Find out more:  play.google.com

Nextbike

 

Nextbike fährt mit dem Fahrrad in die Nächste Woche. Register for free and pay for the Nextbike-Bike with 250 Points!

Learn more at:  www.nextbike.hr/hr/sibenik/

SightRun Mobile Application

 

SightRun is a free mobile application that connects the running and tourist sightseeing and uses the GPS system of the mobile phone.


Download the app across Google Play or App Store.