HRENDEIT

 

Prikazanje života sv. Lovre mučenika

Predstava


  14.01.2020, 19:00h - 14.01.2020, 20:00h
  Crkva sv. Frane
 
  Hvarsko pučko kazalište