HRENDEIT

 

Nacionalni park KRKA


NP Krka smješten je u Šibensko-kninskoj županiji i obuhvaća površinu od 109 km² najljepšeg toka rijeke Krke te donji tok rijeke Čikole.

 

Saznajte više:   www.np-krka.hr

NP Krka smješten je u Šibensko-kninskoj županiji i obuhvaća površinu od 109 km² najljepšeg toka rijeke Krke te donji tok rijeke Čikole.

Područje je proglašeno nacionalnim parkom 1985. godine. Nacionalni park obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekosustava. S potopljenim dijelom ušća Krka je duga oko 72,5 km, a izvire u podnožju planine Dinare. Sa sedam sedrenih slapova i ukupnim padom od 224 m, Krka je prirodni i krški fenomen. Ljepotom se posebno ističe Skradinski buk, najduža sedrena barijera na rijeci Krki i jedna od najpoznatijih ljepota Hrvatske.
  Adresa: Trg Ivana Pavla II br.5, Šibenik

  Telefon: +385 (22) 201 777

  E-mail: info@npk.hr

  Web: www.np-krka.hr

Za više informacija pogledajte http://www.np-krka.hr/.


Dječji vodič

 

Upoznajte se sa sadržajem Dječjeg vodiča i istražujte zajedno s djecom njegove zanimljivosti.


Više na www.djecjivodic.org

Šibenik Card

 

Šibenik Card najkorisnija je pomoć pri posjetu Šibeniku.


Preuzmite aplikaciju preko Google Play.


Više informacija na: www.sibenikcard.com

 

SightRun Mobilna Aplikacija

 

SightRun je besplatna mobilna aplikacija koja povezuje trčanje i turističko razgledavanje, a koristi GPS sustav mobilnog telefona.

Preuzmite aplikaciju preko Google Play ili App Store.