Obavijest za pružatelje usluga smještaja

Vlada RH je 4.8.2018. utvrdila visinu boravišne pristojbe za 2019. godinu
Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu NN 71/2018
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_08_71_1447.html