Hrvatska turistička zajednica

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.

http://www.mint.hr/UserDocsImages/130426-Strategija-turizam-2020.pdf