HRENDEIT

 

TZ grada Šibenika objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora – financiranje marketinških aktivnosti privatnih iznajmljivača u sklopu Programa rada TZ grada Šibenika za 2024. godinu


  13.02.2024, 13:40h

 

Ovaj  Javni poziv objavljuje se na temelju planiranih aktivnosti iz Godišnjeg programa rada za 2024. godinu i aktivnosti predviđenih projektom IQM Šibenik – integralno upravljanje kvalitetom.  TZ grada Šibenika dodjeljuje potpore  turističkoj industriji u cilju poticanja dionika na podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta, usluga u turizmu, marketinških aktivnosti, čime se direktno utječe na podizanje kvalitete cjelokupne ponude, proizvoda i usluga destinacije.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih  potpora fizičkim osobama koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu  na području djelovanja TZ grada Šibenika.

Potpore se dodjeljuju sa sljedeće aktivnosti:

  • Izrada fotografija interijera i eksterijera smještajnih objekata
  • Izrada video zapisa interijera i eksterijera smještajnih objekata
  • Oglašavanje u domaćim i stranim medijima, tiskovinama i društvenim mrežama
  • Izrada promidžbenih materijala ( prospekti, letci, suveniri….).

docx   |   JAVNI POZIV IQM ŠIBENIK marketinške aktivnosti privatnih iznajmljivača (279.01 KB)


docx   |   Obrazac prijava marketinških aktivnosti (278.19 KB)


Dječji vodič

 

Upoznajte se sa sadržajem Dječjeg vodiča i istražujte zajedno s djecom njegove zanimljivosti.


Više na www.djecjivodic.org

Visit Šibenik
Mobilna aplikacija

 

Visit Sibenik je mobilna aplikacija kojom lako pronalazite trenutno dostupan privatni smještaj u Šibeniku i okolici. Aplikacija obuhvaća mjesta: Šibenik, Danilo, Donje Polje, Dubrava, Jadrija, Jadrtovac, Lozovac, Raslina, Zablaće, Zaton, Žaborić kao i neke otoke šibenskog arhipelaga ...

Saznajte više na:  play.google.com