HRENDEIT

 

TZ grada Šibenika objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora – financiranje marketinških aktivnosti privatnih iznajmljivača u sklopu Programa rada TZ grada Šibenika za 2024. godinu


  13.02.2024, 13:40h

 

Ovaj  Javni poziv objavljuje se na temelju planiranih aktivnosti iz Godišnjeg programa rada za 2024. godinu i aktivnosti predviđenih projektom IQM Šibenik – integralno upravljanje kvalitetom.  TZ grada Šibenika dodjeljuje potpore  turističkoj industriji u cilju poticanja dionika na podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta, usluga u turizmu, marketinških aktivnosti, čime se direktno utječe na podizanje kvalitete cjelokupne ponude, proizvoda i usluga destinacije.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih  potpora fizičkim osobama koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu  na području djelovanja TZ grada Šibenika.

Potpore se dodjeljuju sa sljedeće aktivnosti:

  • Izrada fotografija interijera i eksterijera smještajnih objekata
  • Izrada video zapisa interijera i eksterijera smještajnih objekata
  • Oglašavanje u domaćim i stranim medijima, tiskovinama i društvenim mrežama
  • Izrada promidžbenih materijala ( prospekti, letci, suveniri….).

docx   |   JAVNI POZIV IQM ŠIBENIK marketinške aktivnosti privatnih iznajmljivača (279.01 KB)


docx   |   Obrazac prijava marketinških aktivnosti (278.19 KB)


Visit Šibenik
Mobile App

 

Visit Sibenik is an application that offers two services; Šibenik Travel segment - a list of available private accommodation, and the "Discover Šibenik" guide to Šibenik, which is based on all the attractions, cultural-historical, natural, all the specifics that make Šibenik special and service information necessary for a quality stay.

Find out more:  play.google.com

3600 Panorama

 

Open 360 city view

A children's guide

 

Get acquainted with the content of the Child Guides and explore together with the children of his interest.


More on www.djecjivodic.org