HRENDEIT

 

Poziv za sastavljanje ponuda za izlaganje, prezentaciju i prodaju proizvoda i usluga na Sajmiću


  16.11.2023, 13:23h

 

Turistička zajednica Grada Šibenika kao suorganizator Adventure 2023. poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da po općim uvjetima dostave ponudu za izlaganje i prodaju svojih proizvoda na Sajmiću 2023. koji će se održati u razdoblju od 16. prosinca 2023. g. do 24. prosinca 2023. godine.

Izlaganje, prodaja i prezentacija obuhvaća sljedeće autohtone proizvode i usluge te prezentacije: božićni proizvodi i nakit za bor, knjige i multimediju, dizajnirane suvenire i poklone, prezentacije turističkih zajednica, županija, gradova, općina, obrtničke komore.

Zainteresirani ponuditelji dužni su preuzeti dokumentaciju za sastavljanje ponude temeljem ovog poziva na internetskoj adresi Turističke zajednice Grada Šibenika: http://www.sibenik-tourism.hr zaključno s danom 30. studenog 2023. godine.

Ponuditelji su dužni poslati svoju ponudu s prihvaćenim Općim i posebnim uvjetima o organizaciji Adventure 2023. s traženom dokumentacijom najkasnije do 30. studenog 2023. godine na adresu Fausta Vrančića 18, 22 000 Šibenik, s naznakom Adventura 2023 – Sajmić ili putem elektronske pošte na adresu adventura@tksi.hr, sa naznakom Adventura 2023 - Sajmić.

Pravo na podnošenje ponuda i sudjelovanje na Sajmiću 2023. imaju sve fizičke i pravne osobe koje dostave dokaz o registriranoj djelatnosti, dostave opis sadržaja izložbenog programa za koju daju ponudu, prihvate Opće i posebne uvjete i pravila u organizaciji Sajmić 2023. i dostave traženu dokumentaciju do navedenog roka.

Odluku o prihvatu ponude donosi Odbor za ocjenu ponuda, a suorganizator – Turistička zajednica Grada Šibenika će odluku o izboru objaviti na svojim internetskim stranicama, najkasnije do 6. prosinca 2023. godine.

 

Ponude koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu dostavljene u traženom obliku i sadržaju ili nisu

dostavljene u propisanom roku neće se razmatrati. 3

Uz ispunjeni i potpisani obrazac Izjave o prihvaćanju Općih I posebnih uvjeta i pravila Sajmića 2023., ponuditelji su dužni dostaviti sukladno prihvaćenim općim uvjetima:

- dokaz o statusu pravne osobe (izvadak iz registra trgovačkog suda, izvadak iz registra obrtnika, rješenje o upisu u registar udruga, rješenje o upisu u registar umjetničkih organizacija, rješenje o statusu samostalnog umjetnika u presliku),

- opis sadržaja izložbenog programa, izričito navodeći proizvode i usluge koje se izlažu.


pdf   |   Poziv za ponude Sajmić 2023 (161.42 KB)


pdf   |   Izjava Adventura Sajmić 2023 (88.56 KB)


NEXTBIKE

 

Nextbike sustav javnih bicikala prvi je i najveći ovakav sustav u regiji. Registriraj se u bilo kojem gradu u Hrvatskoj i koristi nextbike bicikle u više od 250 gradova u svijetu!

Saznajte više na: www.nextbike.hr/hr/sibenik/

Dječji vodič

 

Upoznajte se sa sadržajem Dječjeg vodiča i istražujte zajedno s djecom njegove zanimljivosti.


Više na www.djecjivodic.org