HRENDEIT

 

Prosječne cijene najma plovila u Šibeniku


  17.07.2023, 10:22h

 

Ako ste zainteresirani za krstarenje šibenskim arhipelagom ili dalje na more, zanimat će vas cijena najma plovila iz Šibenika. U gradu se nalazi marina Mandalina u kojoj je vezana većina od 304 brodice i jahte.
 

Ovdje ćemo vam dati prosječne cijene najma plovila, brodica i jahti iz Šibenika. Detalje smo preuzeli iz cjenika čarter kompanija za cijelu godinu. Grafikon u nastavku  daje detalje o tome koliko se plovila nalazi u ponudi prema broju kabina na svakoj brodici ili jahti. Vidjet ćete da je najveći broj plovila s 5-6 kabina, slijede oni sa 4, zatim 3 i na kraju, najmanje je plovila sa samo 2 kabine. 

U sljedećoj tablici  prikazana je prosječna cijena najma plovila u Šibeniku prema broju kabina. Očekivano, najjeftiniji je najam plovila s dvije kabine, a najskuplji za najam su brodovi s 5-6 kabina. Međutim, razlike između visokih i niskih cijena za svaku kategoriju plovila prema kabinama su približno iste. 

Prosječne cijene najma plovila u destinaciji Šibenik

Kabine Najviša Prosječna Najniža Ni/Vi
2
20 Plovila
5.197€
(29.07.2023)
3.682€ 2.942€
(28.10.2023)
↓43%
3
81 Plovila
5.806€
(22.07.2023)
4.047€ 3.192€
(28.10.2023)
↓45%
4
89 Plovila
7.845€
(08.07.2023)
5.365€ 4.145€
(28.10.2023)
↓47%
5-6
111 Plovila
11.782€
(29.07.2023)
8.037€ 6.277€
(28.10.2023)
↓47%
Plovila:307  

Sljedeći grafikon   prikazuje prosječnu cijenu najma broda ili jahte u Šibeniku prema broju kabina. Krivulje pokazuju kako su se cijene mijenjale tijekom godine. Očekivano, cijena iznajmljivanja zimi je jeftiniji nego ljeti.

Ako unajmite brodicu, jedrilicu ili jahtu, obično plaćate cijenu cijelog plovila, a ne prema broju ljudi koji ga unajmljuju. Međutim, mislili smo da bi bilo zanimljivo izračunati cijenu najma po osobi ako je ukrcan maksimalan broj osoba na plovilu. Možda bi bilo ekonomičnije unajmiti veću jahtu s više kabina i okupiti veću grupu prijatelja. U tablici 3 prikazana je prosječna cijena najma plovila po osobi ovisno o broju kabina na plovilu. To pokazuje da je najjeftinije unajmiti brod s 3 kabine, zatim brod s 4 kabine, potom brod s 2 kabine i na kraju brod s 5-6 kabina. U pravilu postoje 2 ležaja u kabini i često 2 dodatna ležaja u salonu. To znači da će brod s 3 kabine obično primiti 8 osoba. 

Prosječne cijene najma plovila po osobi u: Šibenik

Kabine Najviša Prosječna Najniža Ni/Vi
2
20 Plovila
1.012€
(29.07.2023)
723€ 586€
(28.10.2023)
↓42%
3
81 Plovila
783€
(22.07.2023)
548€ 433€
(28.10.2023)
↓45%
4
89 Plovila
897€
(08.07.2023)
619€ 483€
(28.10.2023)
↓46%
5-6
111 Plovila
1.099€
(29.07.2023)
756€ 595€
(28.10.2023)
↓46%
Plovila:307  

Grafikon 3  prikazuje kretanje prosječne cijene najma broda po osobi u Šibeniku tijekom godine usporedivo prema broju kabina na plovilu. Brodovi s 3 kabine izbijaju na vrh kao najekonomičniji, a slijede ih brodovi s 4 kabine i jahte. Postoji malo preklapanje brodova s 2 kabine i 5-6, ali općenito su brodovi s 5-6 kabina najskuplji tijekom cijele godine.

Zatim smo napravili tablicu  koja prikazuje prosječnu popunjenost brodova i jahti prema broju kabina. Podaci se temelje na 231 plovilu na vezu u Šibeniku. Vidjet ćete da je najveća stopa rezervacija u tjednu 03.06.2023., a najniža u tjednu 23.12.2023. Najviša stopa rezervacija je za kategoriju plovila s 3 kabine, zatim 4, pa 5-6, i konačno, 2 kabine. Važno je zapamtiti da može doći do oscilacija na grafikonu popunjenosti izvan sezone jer vlasnici brodova i jahti često navode da su njihovi brodovi rezervirani kada su na suhom vezu radi održavanja.

Prosječna stopa rezervacija plovila u: Šibenik

Kabine Najviša Prosječna Najniža Tjedana
2
16 Plovila
62.5%
(22.07.2023)
21.92% 0%
(23.12.2023)
11
3
65 Plovila
88.89%
(03.06.2023)
41.48% 0%
(23.12.2023)
21
4
63 Plovila
80.7%
(03.06.2023)
32.56% 2.04%
(23.12.2023)
17
5-6
86 Plovila
63.86%
(01.07.2023)
32.77% 1.22%
(28.10.2023)
17
Plovila:236  

Na kraju vam prikazujemo graf  s usporednim krivuljama koje pokazuju stopu rezervacija tijekom sezone prema broju kabina na plovilu za iznajmljivanje.

Nadamo se da vam je ovaj članak, s tablicama i grafikonima, pomogao da odlučite koje plovilo, brodicu, jedrilicu ili jahtu želite unajmiti za svoje iskustvo jedrenja. Podaci o plovilima za iznajljivanje sa: Yacht-Rent.hr


Šibenik audio guide

 

Aplikacija audio vodiča Turističke zajednice grada Šibenika za audio vođenje posjetitelja znamenitim lokacijama grada Šibenika.


Sadržaj vodiča dostupan je na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku.

Visit Šibenik
Mobilna aplikacija

 

Visit Sibenik je mobilna aplikacija kojom lako pronalazite trenutno dostupan privatni smještaj u Šibeniku i okolici. Aplikacija obuhvaća mjesta: Šibenik, Danilo, Donje Polje, Dubrava, Jadrija, Jadrtovac, Lozovac, Raslina, Zablaće, Zaton, Žaborić kao i neke otoke šibenskog arhipelaga ...

Saznajte više na:  play.google.com