Kulturna baština

Muzeji

Muzej grada Šibenika

Šibenski muzej utemeljen je 20. prosinca 1925. godine prigodom obilježavanja tisućite obljetnice hrvatskoga kraljevstva, a smješten je u neposrednoj blizini Katedrale, u bivšoj Kneževoj palači. 
Kneževa palača dio je obalnoga obrambenog sustava grada a izgrađena je u razdoblju od XIII – XIV stoljeća. Do danas su sačuvana dva krila nekoć mnogo većega zdanja u kojem je boravio najviši predstavnik državne vlasti u Šibeniku - gradski knez - kapetan.
 
Južno krilo proteže se uz obalu, od četverokutne do poligonalne kule. Četverokutna kula poznata po nazivom Kula kneževe palače najveći je obrambeni objekt na obali, a potječe iz XIV stoljeća. Između nje i Biskupske palače sačuvana su renesansna gradska vrata iz XVI stoljeća. U središnjem dijelu prizemlja južnoga krila Kneževe palače gotički je prolaz s gradskim vratima nad kojima je gradski grb s likom sv. Mihovila - zaštitnika grada.
Zapadno krilo Kneževe palače okrenuto je sakristiji i apsidalnim dijelovima Katedrale. Na južnom kraju ovog dijela dvoja su vrata jednostavnih kamenih okvira, a između njih niša s baroknom skulpturom gradskoga kneza Nicole Marcella. Godine 1975. dovršena je adaptacija Kneževe palače čime su zadovoljene sve potrebe jednog modernog muzeja.  
 
Muzej grada Šibenika je muzej kompleksnoga tipa, a sastoji se od arheološkog, kulturno-povijesnog i etnografskog odjela. Bavi se prikupljanjem, čuvanjem, obradom i prezentacijama kulturno-povijesne baštine šibenskoga kraja.
U svojim zbirkama čuva brojne predmete muzejske vrijednosti značajne za proučavanje šibenske prošlosti, od najstarijih vremena do današnjih dana.
 
Gradska vrata 3
HR - 22000 Šibenik
Tel: +385 22  213 880 / +385 22  213 355
E-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Muzej svetog Frane

Muzej svetog Frane je muzej samostana sv. Frane u Šibeniku, redovnika franjevaca konventualaca koji svoju osam stoljetnu nazočnost u gradu Šibeniku predstavljaju kroz bogatu zbirku vrijednih umjetnina. Ovaj moderni interaktivni postav edukativnog je i informativnog karaktera te posjetitelja vodi kroz sadržaj samostanske knjižnice koja je jedna od pet najvrjednijih baštinskih knjižnica u Hrvatskoj i čuva golem broj inkunabula i kodeksa, pergamena i drugih vrijednih i rijetkih knjiga.

Tu je i bogata zbirka gotičkih i baroknih relikvijara te oltarnih i drugih slika i predmeta. Bogata glazbena tradicija samostana predstavljena je u četiri kategorije: orgulje, Šibenska molitva, koralni napjevi i moteti Ivana Lukačića. Svaku od ovih kategorija posjetitelj može istraživati i poslušati. Posjetitelja će iznenaditi lijepo uređeni vrt koji ima namjenu lapidarija i vanjski je dio muzeja.

TRG NIKOLE TOMASEA 1
22000 ŠIBENIK
(022) 460 411
www.muzejsvetogfrane.hr
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Samostanska zbirka Benediktinskog samostana sv. Luce 

Zbirka benediktinskog samostana sv. Luce sadrži sakralne predmete za liturgijsku uporabu, te slike i sklupture među kojima se ističe romanička skulptura od terakote iz 13. stoljeća, te drveno slikano raspelo datirano u 14./15. Stoljeće. Osim slika, skulptura i djela umjetničkog obrta u metalu, staklu ili drvetu u zbrici se čuva i rukopisna građa pisanih dokumenata koja datiraju iz vremena formiranja samostana ( 17. Stoljeće).
Radno vrijeme: lipanj –rujan od 09.00 do 12.00 i od 17.00 do 20.00
Studeni – svibanj; po najavi
 
Kačićeva bb, HR-22000 Šibenik
Tel: +385 22 338 324
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Crkveni muzej sv. Barbare

Crkveni muzej sv. Barbare nalazi se u crkvi sv. Barbare u blizini katedrale sv. Jakova. U muzeju je, između ostalog izložen triptih sv. Barbare sa sv. Nikolom i sv. Grgurom iz 16. stoljeća,  izloženi su i renesanski kameni kipovi sv. Petra i sv. Jakova s pobočnog portala katedrale sv. Jakova, te radovi velikog zlatarskog majstora Oracija Fortezze koji je radio u Šibeniku.  
 
Kralja Tomislava  19
HR-22000 Šibenik
Tel:+385 22 214 899