Kulturna baština

Arheološko nalazište Danilo Gornje – RIDER


U selu Danilo Gornje  smještenom 17 km od Šibenika nalazi se jedno od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u Hrvatskoj. Na položaju Šema Torij nalazi se kompleks rimske vile, na gradini su nađeni ostatci nastambi i fortifikacijskog sustava od prapovijesti do srednjeg vijeka. Nalazište na Bitinju riješilo je pitanja okolnih neolita u Dalmaciji. Čitav neolitski kulturni krug nazvan je Danilska kultura.